Energija

O energiji

Saznajte što je i kako se dobiva energija, što su nuklearna, energija iz vode, solarna energija i energija vjetra. Čitajte o ostalim obnovljivim izvorima energije, energiji i otpadu, štednji energije kod kuće i o nekim činjenicama i brojkama.

Što je energija

Energija je sposobnost nekog tijela ili mase tvari da obavi neki rad. Energiju koristimo stalno. Koristimo je za pokretanje strojeva, automobila i drugih transportnih sredstava. Koristimo je za grijanje i hlađenje naših domova. I, koristimo je da bismo proizveli elektrinčnu struju za rasvjetu i druge stvari u našim domovima, školama, poslovima.

Iz dana u dan, potrošnja energije se stalno povećava. U posljednjih stotinu godina, potrošnja energije se i više nego udvostručila. Ljudi koriste sve više električne energije, putuju više te iskorištavaju stotine raznih stvarčica koje čine život jednostavnijim.

No, odakle dolazi sva ta energija? Većinu dobivamo sagorijevanjem fosilnih goriva kao što su ugljen, nafta i plin. Ostatak energije proizvodimo u nukelarnim reaktorima, hidrocentralama ili iz nekih drugih izvora obnovljive energije, kao što su vjetar i Sunce.

Energija i otpad

Budući je energija potrebna za stvaranje svega što svakodnevno kupujemo, koristimo i jedemo, jasno je da sto više otpada proizvedemo, to više energije utrošimo. Korištenje više energije povlači ispuštanje veće količine ugljičnog dioksida, sto znači veće ugrožavanje ljudi, biljaka i životinja.

Ukoliko stvaramo manje otpada, manje energije ćemo potrošiti. Ovo možemo postići tako da kod kuće smanjimo, ponovno iskoristimo ili recikliramo otpad.

Pročitajte brošuru: Svatko može uciniti nešto za spas ozonskog omotača

Dobivanje energije iz fosilnih goriva

Fosilna goriva, kao što su ugljen i nafta, prirodni su resursi koji dolaze iz zemlje. Pred tisućama godina, ljudi su otkrili da sagorijevanjem ovih goriva nastaje toplina kojom su se mogli zagrijati ili pripremiti hranu. Danas, mi isto tako sagorijevamo ova goriva kako bismo stvorili električnu energiju ili pokretali automobile.

Sagorijevanje ugljena, najjednostavniji je način proizvodnje električne energije. Prilikom sagorijevanja u atmosferu se ispuštaju velike količine ugljičnog dioksida koji pridonosi zagrijavanju zemlje putem stakleničkog efekta.

Fosilna goriva koristimo i u obliku benzina ili dizel goriva, koja koristimo za pokretanje automobila, autobusa i kamiona. Ova prijevozna sredstva prilikom ljetnih mjeseci jako pridonose zagađenju okoliša.

Fosilna goriva su tzv. neobnovljivi resursi, što znači da ih nakon što smo ih potrošili ne možemo nadomjestiti novima te će stoga zalihe u budućnosti u potpuosti biti iscrpljene.

Nuklearna energija

Nuklearne elektrane često koristimo za stvaranje električne energije – posebice u Sjevernoj Americi i Europi. Nuklearne elektrane koriste radioaktivno gorivo čijom nuklearnom reakcijom dobivamo toplinu. Toplina se koristi za zagrijavanje vode i stvaranje pare. Para pokreće turbine koje stvaraju električnu energiju. Prednost nuklearnih elektrana je što ne stvaraju emisiju ugljičnog dioksida i ostalih štetnih plinova u atmosferu.

Ipak, produkt nuklearnih reakcija je nuklearni otpad – često nazivan radioaktivnim otpadom – koji može biti izuzetno opasan ukoliko nekontrolirano bude ispušten. Ovaj otpad opasan je tisućama godina i za svo to vrijeme mora biti pohranjen na sigurnom. Ukoliko ljudi, biljke ili životinje dođu u kontakt s ovim otpadom, mogu opasno oboljeti. Također, postoji zabrinutost od katastrofe ukoliko dođe do havarije u nekoj od nuklearnih centrala; postoji mogućnost od emisije radijacije u okoliš.

Nuklearne elektrane vrlo su skupe za izgradnju i održavanje i njihova izgradnja je u opadanju.

Postoji mnogo načina kako izbjeći korištenje nuklearne energije. Najčešći su štednja (koristi se samo stvarno potrebna energija) i obnovljivi izvori energije (energija vjetra, Sunca, geotermalna i druge).

Energija iz vode

U nekim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, koristi se voda za dobivanje električne energije. Grade se velike brane koje pregrađuju rijeke i jezera, a snaga vode dobivena iz ovih brana dovodi se na turbine koje služe za proizvodnju električne energije.

Dobivanje električne energije iz vode ne stvara emisiju ugljičnog dioksida ili nekih drugih spojeva u okoliš. Međutim, brane mogu imati veliki i štetan utjecaj na okoliš. Tok rijeka biva poremećen te su domovi mnogih živih organizama poplavljeni ili uništeni. Izgradnja velikih brana može imati utjecaj i na ljude; zbog nekih brane koje su se izgradile u Aziji, mnogo ljudi bilo je prisiljeno potražiti nove domove jer su se njihovi dotadašnji jednostavno našli pod vodom. Postoji granica koliko brana može biti na jednoj rijeci.

Neki novi projekti hidroelektrana, ukoliko su manjeg obima, ne dovode do poplava i mogu pridonositi kao obnovljiv izvor energije.

Energija vjetra

U vjetrovitim mjestima, velike vjetrenjače koje nazivamo vjetroturbinama koriste se za iskorištenje energije vjetra. Često se grade “vjetro farme” na kojima je postavljeno nekoliko vjetroturbina koje stvaraju električnu energiju. Manje turbine mogu se iskoristiti za dobivanje energije koja se može koristiti u domovima ili manjim naseljima. Neke vjetroturbine mogu se koristiti za napajanje električnom energijom vodnih pumpa.

Nedostatak energije vjetra je što su za njeno iskorištenje potrebne vjetroturbine koje su vrlo visoke, bučne te znatno mogu vizualno utjecati na okoliš. Stoga je potrebna pažnja prilikom njihove izgradnje.

Solarna energija

Ostali obnovljivi izvori energije

Osim što traže najbolje načine za iskorištenje prirodne energije Sunca i vjetra, znanstvenici istražuju i nove načine za iskorištenje mora, zemlje pa čak i smeća kao izvora električne energije. Budući da su ovdje nabrojani obnovljivi izvori, energiju koju iz njh dobivamo, nazivamo obnovljivom energijom. Ovi oblici energije ponekad se nazivaju “čistom energijom” jer njihova proizvodnja ne stvara emisiju ugljičnog dioksida ili ostalih štetnih tvari u okoliš.

Energija plime i oseke

Kretanja oceana, valova te plime i oseke, može biti iskorišteno putem posebnih turbina koje iz tih pokreta stvaraju električnu energiju. Međutim, izgradnja ovakvih sustava može imati znatnog utjecaja na obalne ekosustave.

Geotermalna energija

Geotermalne stanice koriste prirodnu toplinu iz zemlje u vulkanskim podnebljima za zagrijavanje vode, što se onda koristi za dobivanje električne energije.

Energija biomase i gorivo

Energija biomase nastaje raspadom/truljenjem biljaka i životinja! U posebnim objektima skuplja se metan – plin koji nastaje u ovom prirodnom procesu – te se spaljuje čime se dobiva energija. Iskorištenje energije biomase dobar je način iskorištenja otpada kao goriva. Otpad šećerne trske, drvene šljuke, morske trave i životinjski otpad može se iskoristiti na ovaj način. Fermentiranje šećerne trske ili drvene šljuke može se iskoristiti za stvaranje alkohola koji se kasnije koristi za pokretanje automobila.

Hits: 621

Odgovori

Back to Top