JEZGRA – (perma)kultura promjene

Kako bi predstavili i zainteresirali vas za permakulturu i permakulturna rješenja za koja, mi permakulturisti vjerujemo da mogu biti jezgro bitne promjene i da mogu doprinjeti stvaranju boljeg suživota na Zemlji, donosimo vam tekst u kojem su prikazani praktični odgovori na najveći izazov današnjice – kako preživjeti nadolazeće doba. Dali smo si truda kako bi preveli sažetak permakulturnih principa i koncepata objavljenih u knjizi Davida Holmgrena “Permaculture Principles & Pathways Beyond sustainability”. Uz to, u brošuri čitajte Priču o Kneji i Indijansku poruku svijetu.

Hits: 417

Odgovori

Back to Top