Morske mijene – Energija plime i oseke

Razmislite li ponekad kada promatrate to čarobno plavetnilo, zašto dolazi do plime i oseke i što one zapravo znače ne samo za morski svijet nego i šire? Morske mijene su zaista fascinantne i čudesne prirodne pojave, uz morske valove i struje još jedan faktor koji utječe na pokretanje vodenih površina.

Što su plima i oseka? To su kao prvo prirodne pojave koje podrazumijevaju naizmjenično podizanje i spuštanje razine mora, do čega dolazi zbog gravitacijske sile od strane Sunca i Mjeseca u odnosu na Zemlju. Kao i sve ostalo u životu tako i ovaj prirodni dio ciklusa treba shvatiti ozbiljno i poštovati njegov ponekad čudljiv karakter.

Plima i oseka mogu varirati ovisno o lokaciji na kojoj djeluju, pa su tako morske mijene najveće na pojedinim obalama koje leže uz najveće oceane. Tako se lokacije koja pripadaju teritoriju Novog Zelanda, Aljaske i Madagaskara, zapadne obale Velike Britanije, Francuske i istočne obale Kanade, smatraju teritorijem na kojem djeluju izražene morske mijene, što ima velik utjecaj na morski promet.

Zašto su plima i oseka važne za ekologiju? Radi se o prirodnim procesima koji su od velike važnosti za izvore energije. Energija koju pružaju plima i oseka smatra se oblikom hidroenergije za pretvaranje u električnu i druge oblike energije.

Energija koju je moguće dobiti djelovanjem morskih sila nije zanemariva i ona će vrlo brzo zauzeti važno mjesto u onim dijelovima svijeta gdje su morske mijene najizraženije. Dobro je što su te mijene predvidljivije za razliku od solarne energije i energije vjetra.

Iako ovakva metoda ne može zadovoljiti sve svjetske potrebe, ona može puno učiniti kada su u pitanju obnovljivi izvori energije. Iako se nedavno smatralo kako nema velike budućnosti za rad elektrana koje bi se oslanjale na plime i oseke, novija poboljšanja na području tehonologije pokazala su upravo drugačije. Snaga plima i oseke postala je dostupnija, a troškovi su spušteni na prihvatljivu razinu.

Autor: S.Š. http://www.ekologija.com.hr/energija-plime-i-oseke/

Pogledajte ovaj sjajan materijal “Terestricka navigacija – Morske mijene” (David Brčić, docent, Pomorski fakultet u Rijeci)

5. Terestricka navigacija Morske mijene 25.11.2014

Hits: 1817

Odgovori

Back to Top