Otpad

Otpad nastaje pogrešnim rukovanjem resursima. U prirodi nema otpada. Ona se brine da svaki resurs i rezultat primjene resursa bude ponovo korišten i ugrađen kao podloga za druge procese. Priroda ostvaruje i održava kruženje resursa. Ljudi stvaraju linearne sustave, uzimajući resurse iz izvora, koriste resurse daleko od izvora a otpad vraćaju na neadekvatne načine natrag u prirodu.

Odrzivost u praksi - Otpad
Hits: 454

Odgovori

Back to Top