Predstavljamo “BREZA, udruga za rad s mladima”

Udruga za rad s mladima Breza osnovana je 2001. s ciljem pružanja podrške mladima koji su trebali napustiti ustanove socijalne skrbi, a nisu imali kamo. Iste je godine osnovna je Stambena zajednica „Breza“ kako bi se pružila pomoć djeci i mladima kod kojih je izostala primjerena obiteljska podrška. Ova Stambena zajednica osnovana je kao prva proizvodna zajednica u Hrvatskoj u kojoj djeca i mladi uče razne životne vještine (vođenje kućanstva, kuhanje, povrtlarstvo, voćarstvo, izrada svijeća, briga o životinjama, šivanje, osnove stolarskog zanata, …) kako bi se afirmirali kroz rad, stekli potrebno samopouzdanje, razvili pozitivnu sliku o sebi.

Brezin je glavni cilj promovirati interese mladih te im pomoći u uklapanju i stvaranju uvjeta za svrhovit, cjelovit i samostalan život u društvu. Na prijateljski i topao način potičemo mlade da razviju sebe i svoje osobne interese te radne navike. A to postižemo učeći ih kako kvalitetno urediti svoje slobodno vrijeme, pružajući usluge psihološkog ili profesionalnog savjetovanja u vezi njihovih osobnih poteškoća, ali i potičemo te pomažemo njihov školski i akademski uspjeh i uspješnost općenito. Također je bitno istaknuti pomoć u traženju posla i podupiranje samozapošljavanja te drugih oblika ohrabrivanja i otvaranja samostalnih djelatnosti, kako bi korisnici uspješno razvili viziju za sretniju budućnost u kojoj će i oni moći doprinijeti društvu i zemlji u kojoj budu odlučili živjeti i zasnovati obitelj nakon školovanja. Ukratko, cilj je da naši korisnici ostvare kvalitetu na osobnom, profesionalnom i društvenom životu.

Poseban naglasak u našem radu pridaje se prevenciji asocijalnog ponašanja s kreativnim izražavanjem i toplim ljudskim odnosom.

Poradi što veće efikasnosti u pružanju naših usluga korisnicima, udruga Breza je organizirala stambenu zajednicu u Čepinskim Martincima. Na ovaj se način izravno pomaže korisnicima bez primjerene obiteljske podrške, ali i obiteljima koji imaju problema u odgoju svoje djece.

Udruga je prilagođena i posebno napravljena za rad s mladima u dobi između 14. i 21. godine. Rad u stambenoj zajednici utemeljen je na radno-okupacijskoj terapiji u aktivnostima: briga za kućanstvo i domaćim životinjama, uzgoj voća i povrća te proizvodnja svijeća i drvenih predmeta. Ove su aktivnosti posebno prilagođene i cilj im je razviti samostalnost, radne navike i druge vještine.

U suradnji sa švicarskim stambenim zajednicama i njihovim centrima za socijalnu skrb, već četvrtu godinu provodimo program “Doživljajne pedagogije” razmjenjujući volontere i korisnike. Stambenu zajednicu čine dvije grupe s maksimalnim kapacitetom od 8 korisnika. Iskustvo je pokazalo da je upravo seoska sredina mnogo zdravija i lakša za uspostavljanje novih socijalnih veza, odnosa i prilagodbe u procesu osamostaljivanja mladih ljudi. Zbog naših uspješnih rezultata program je odobren od Ministarstva rada i socijalne skrbi, koje dijelom i financira cijeli projekt. Breza njeguje temeljne obiteljske vrijednosti i toplinu doma, nudi vrijeme za živjeti i stvarati zajedno, vrijeme za… graditi dom.

Područja aktivnosti udruge:

  • stambena zajednica „Breza“,
  • savjetovalište za mlade i obitelj,
  • projekti.

Prenosimo: http://www.obz-invest.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=157

Permakultura kombinira tri važna aspekta: etički okvir, razumijevanje načina funkcioniranja prirode i dizajn pristup.

Upravo ova jedinstvena kombinacija pruža etički okvir koji se koristi za dizajniranje regenerativnih sustava – od doma i vrta do zajednice. Na imanju Socijalno-terapijske zajednice primjenjujemo ova načela gradeći drugačiji i održiviji sustav, redizajnirajući habitat zajednice, stvarajući organsko i održivo imanje na kojem mladi i djeca imaju priliku produbiti svoje znanje, otkriti nove aspekte dizajna i naučiti korisna praktična rješenja.

Web stranica udruge: http://www.breza.hr/

Hits: 278

Odgovori

Back to Top