Rika jelena

Sredinom rujna, kada dani postaju sve kraći i počnu padati željno iščekivane kiše kako bi natopile suho tlo, šetnja šumom uz lepezu boja jesenskog lišća nudi još i slušanje pjesme jelena u daljini koja je zapravo ljubavni poziv košutama na parenje. Naime, da bi osigurali svoje potomstvo, mužjaci jelena u rujnu, ponekad već u kolovozu, kada temperature počnu opadati, započinju sa svojom rikom koja nalikuje na tuljenje goveda. Jelen pronalazi teritorij u blizini krda košuta te im svojim rikanjem daje do znanja da je u blizini. Teritorij dodatno obilježava svojom mokraćom i sekretima iz mirisnih žlijezdi. Polako stvarajući svoj harem, jelen pari svaku košutu unutar njega. Jelen u vrijeme rike u svom krdu okupi oko 10 do 15 košuta koje su u tom periodu parenja samo njegove. U prvoj polovici rujna rika je najintenzivnija i najimpresivnija. Svojom rikom najjači mužjaci drže svoje ženke – košute na okupu dajući do znanja suparnicima da se ne približavaju, a samim time pokazuje se snaga i nadmoć jer samo takvi mogu okupiti harem i pariti sve košute.

Ipak, često dolazi do borbi među jelenima. Naime, drugi jeleni žele otjerati „vlasnika“ krda i preoteti košute. Zbog toga među njima dolazi do borbi koje su žestoke, snažne i iscrpljujuće, uz zveket rogova koji se daleko čuje, a koji se znaju međusobno i zaplesti. Snažniji jelen pokušava zadati udarac u bok svom suparniku, a ako mu to uspije, slabiji se vrlo brzo povlači i odlazi u bijegu. Parenje se odvija u ranim jutarnjim ili ranim večernjim satima, dok je između vrijeme za odmor.

Zanimljiva je simbioza između jelena i košuta u haremu u vrijeme rike. Naime, jelen je tada vrlo neoprezan i razmišlja samo o parenju, ne jede i često izgubi i do 30 % tjelesne mase. Zato košute u haremu brinu da mužjak ima potreban mir u vrijeme odmora kako bi se dovoljno mogao odmoriti za napore koje iziskuje parenje. Oplođena košuta nakon 230 do 240 dana gravidnosti oteli u svibnju ili lipnju jedno, rjeđe dva teleta. Košuta je brižna majka koja u prvim danima života skriva mlado u tajnom i mirnom ležaju. Mlado sisa majku do oko 8 mjeseci, a osamostaljuje se s oko godinu dana, no ipak još ostaje u blizini majke. Košuta koja je starija i iskusnija drži na okupu cijelo stado. Jelen spolnu zrelost postiže u drugoj godini života, no tek otprilike u petoj dobiva priliku izboriti se za parenje. Stariji i jači jeleni nagonski oko sebe okupljaju dva do tri mlađa jelena „naučnika“. Košuta i jelen zajedno su samo u vrijeme oplodnje. Kada završi razdoblje parenja, jelen i košute odlaze svatko na svoju stranu i vjerojatno se nikada više neće sresti.

Prenosimo: http://casopis.hrsume.hr/pdf/261.pdf#page=40

Hits: 4332

Odgovori

Back to Top